PotĹebujete financovat opravu Äi rekonstrukci?

NaĂ­ snahou firmy je pĹevzĂ­t za klienta vekerĂŠ starosti s vybudovĂĄnĂ­m a s provozovĂĄnĂ­m modernĂ­ho, ĂşÄinnĂŠho, ĂşspornĂŠho a ekologicky nezĂĄvadnĂŠho tepelnĂŠho zdroje pro vytĂĄpÄnĂ­ a pĹĂ­pravu teplĂŠ vody. Do tohoto rĂĄmce spadĂĄ jak vybudovĂĄnĂ­, resp. rekonstrukce tepelnĂŠho zdroje, tak i zajitÄnĂ­ finanÄnĂ­ch prostĹedkĹŻ na rekonstrukci.
Zajiujeme financovĂĄnĂ­ rekonstrukcĂ­ tepelnĂ˝ch zdrojĹŻ, mĂĄme zkuenosti s rĹŻznĂ˝m reimem financovĂĄnĂ­, vÄetnÄ systĂŠmu FINANCOVĂNĂ INVESTICE Z ĂSPOR (Energy performance contrating)
Finålním výrobkem je tedy "tepelnå energie" a slubou je dodåvka tepla a TUV

lasky soft ©