ĂSPORY ENERGIE - nĂĄ spoleÄnĂ˝ cĂ­l.

Pokud souhlasĂ­te s tĂ­mto sloganem a mĂĄte zĂĄjem o ochranu ivotnĂ­ho prostĹedĂ­ pĹedklĂĄdĂĄme VĂĄm tento informativnĂ­ DOTAZNĂK , slouĂ­cĂ­ jako zĂĄkladnĂ­ informace pro vĂ˝bÄr vhodnĂŠho zpĹŻsobu vyuitĂ­ sluneÄnĂ­ energie nebo principu tepelnĂŠho Äerpadla. VyplĹte prosĂ­m poadovanĂŠ Ăşdaje a zalete nĂĄm je na nai adresu, abychom VĂĄm mohli navrhnout pro VĂĄs vhodnĂ˝ systĂŠm.
Tuto slubu VĂĄm poskytneme zdarma
a b c d e f g
1 2 3
end
21 3 21
home
sdĹŻlsdĹŻĹŻsd.de.

MĂĄm zĂĄjem o vyuitĂ­: solĂĄrnĂ­ energie
tepelnĂŠho Äerpadla pro: OhĹev teplĂŠ uitkovĂŠ vody, pĹiblinĂĄ dennĂ­ spotĹeba ......... litrĹŻ OhĹev vody v bazĂŠnu - objem vody ....................... m3: bazĂŠn: krytĂ˝ venkovnĂ­ VytĂĄpÄnĂ­ x temperovĂĄnĂ­ objektu. pro: novostavbu stĂĄvajĂ­cĂ­ objekt rodinnĂ˝ dĹŻm chatu nebo rekreaÄnĂ­ chalupu sklenĂ­k jinĂ˝ objekt (struÄnĂ˝ popis) ........................................................................................ tepelnĂĄ ztrĂĄta objektu: pokud je znĂĄma: ................ kW pokud nenĂ­ znĂĄma: - objekt stojĂ­: v ĹadovĂŠ zĂĄstavbÄ samostatnÄ - obestavÄnĂ˝ prostor: ............................ m3 - vytĂĄpÄnĂ˝ prostor: ............................ m3 - poÄet podlaĂ­: ................................ - stĂĄĹĂ­ objektu: ............................ let - pĹevaujĂ­cĂ­ charakter stavby: kĂĄmen kotovice dĹevo cihla panel jinĂŠ (struÄnĂ˝ popis) ................................................................................................... ................................................................................................... orientace prĹŻÄelĂ­ objektu na (zakrtnÄte): S, SV, V, JV, J, JZ, Z, SZ stĹecha : plochĂĄ sedlovĂĄ sklon stĹechy: udejte pĹiblinÄ stupnÄ: systĂŠm vytĂĄpÄnĂ­: stĂĄvajĂ­cĂ­ uvaovanĂ˝ teplovodnĂ­ - radiĂĄtory - podlahovĂŠ topenĂ­ tepelnĂ˝ spĂĄd: 90oC/70oC 50oC/40oC nevĂ­m jinĂ˝ ....................................................................................................................................... zdroj tepelnĂŠ energie: stĂĄvajĂ­cĂ­ uvaovanĂ˝ - uhlĂ­ - dĹevo - elektrickĂĄ energie - zemnĂ­ plyn - kapalnĂ˝ plyn - LTO jinĂ˝: ................... .................... vĂ˝kon tepelnĂŠho zdroje: ................... kW ...................... kW VĂĄmi uĂ­vanĂĄ sazba pro odbÄr zemnĂ­ho plynu: ......................... el. energie: ........................ PlĂĄnovanĂ˝ termĂ­n realizace: .................................................................................................. LaskavÄ doplĹte dalĂ­ Ăşdaje, kterĂŠ povaujete za dĹŻleitĂŠ. VekerĂŠ osobnĂ­ Ăşdaje povaujeme za dĹŻvÄrnĂŠ ! Vae adresa: JmĂŠno a pĹĂ­jmenĂ­: ..................................................................................................... BydlitÄ vÄ. PSÄ: ..................................................................................................... Telefon: .............................. Fax: .................................... e-mail: ......................................... Sem vloit e-mail adresu

lasky soft ©