VUSTE MART s. r.o.

Purkyňova 99, Brno, ředitelství Hudcova 78, 612 00, Brno

Tel. ++42 (0)5 41513218, Fax ++42 (0)5 41513217, E-mail vuste@brn.czn.cz

IČO: 60746513DIČ: 290-60746513

Obchodní společnost VUSTE MART s.r.o. byla zaloena v r. 1995. Hlavní činností společnosti jsou projektové a inenýrské práce, montáe měřící a regulační techniky a plynoinstalační práce - domovní plynové přípojky, plynové kotelny.

Poskytujeme ucelené sluby v oblasti měření tepla, vody a úspor tepelné energie, dále pro plynoinstalace a rekonstrukce a modernizace malých a středních kotelen.

 

Poskytované sluby.
 • Rekonstrukce a výstavba kotelen
 • Rekonstrukce a výstavba výměníkových stanic
 • Projekty, dodávky a instalace solárních zařízení na ohřev TUV, tepelných čerpadel.
 • Domovní plynové přípojky.
 • Domovní plynoinstalace, včetně souvsejícího zavádění nebo rekonstrukce ústředního vytápění, od projektu a po realizaci na klíč.
 • Velký výběr tuzemských i zahraničních značek a typů kotlů ÚT.
 • Spoutění, servis a údrba plynových kotlů a ohřívačů vody.
 • tag P je asi paragraph, způsobuje odstavec

  Reference.

  Od roku 1995 se firma VUSTE MART podílela jako subdodavatel na větině zakázek v rámci skupiny naich firem. Mezi největí zakázky v oblasti plynofikace patří zejména:

  - téměř 200 domovních plynových přípojek v Rozstání, Hodějicích, Křianovicích, Nedvědici, Brně

  - montáe ÚT v rodinných domech (obvykle ve spojitosti s plynofikací RD ale i samostatně - cca více ne 100).

  Zakázky větího rozsahu v posledních několika letech

  rok

  Obecní úřad Rozstání

  plynofikace kotelny OÚ

  1996

  MSSZ - Domov Důchodců Nopova

  rekonstrukce výměníkové stanice

  1996

  Obecní úřad Nedvědice

  plynofikace kotelny Z

  1996

  Obecní úřad Nedvědice

  plynofikace kotelny M

  1996

  MSSZ - Domov Důchodců Foltýnova

  rekonstrukce výměníkové stanice

  1997

  Obecní úřad Rozstání

  plynofikace kotelny Z

  1997

  Hlinsko

  plynofikace domovní kotelny

  1997

  Obecní úřad Nedvědice

  plynofikace kotelny Z

  1997

  MÚ Pohořelice

  plynofikace domovní kotelny

  1998

  MÚ Pohořelice

  plynofikace blokové kotelny

  1998

  MÚ Pohořelice

  plynofikace blokové kotelny

  1999

  MÚ Pohořelice

  plynofikace blokové kotelny

  1999

  Město Brno - MČ Brno-Komín

  rekonstrukce kotelny M Absolonova

  1999

  BD Máj - Herčíkova 9, 13, 15

  rekonstrukce rozvodů vody ocel - plast, individ. měřící a regulační technika

  2000

  BD Máj - Novoměstská 3

  rekonstrukce rozvodů vody ocel - plast

  2000

  BT VUSTE Praha - Evropská 17

  rekonstrukce rozvodů vody ocel - plast

  2000

  Město Brno - MČ Brno-Komín

  rekonstrukce kotelny M Řezáčova

  2000

 • Záruční a pozáruční servis vekerých dodaných zařízení, havarijní sluby
 • Dalí reference a informace o poskytovaných slubách jednotlivých firem viz vusterm